VTP
Начало | Конференции | ВТП-ТУВ ЕООД | ТУ-Варна     EN
Начало
ЕЛМА 2011

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ, ЗАДВИЖВАНИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ
Под патронажа на Ректора на Технически университет - Варна
1-3 Октомври 2015
ВАРНА, БЪЛГАРИЯ
Организирана от:
Технически университет - Варна
Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)
Технически университет - София
Русенски университет "Ангел Кънчев"

Webmaster | ©2009 ВТП - ТУВ ЕООД