VTP
Начало | Курсове | Конференции / Conferences | Сертификати | ТУ - Варна
Сертификати

Придобити сертификати:

Сертификат № 224185/ 13.12.2007г.Сертификат № 120113Q/ 24.09.2013г., издаден на ВТП-ТУВ ЕООД, за внедрена система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 Сертификат № 224185/ 13.12.2007г.Сертификат № 120113Q/ 24.09.2013г., издаден на ВТП-ТУВ ЕООД, английски език
Сертификат № CA-OCC-0041/ 24.10.2005г.Сертификат № 00041/ 9.07.2012г., издаден от Агенция за устойчиво енергийно развитие, на ВТП-ТУВ ООД Удостоверение № 00041/ 31.10.2008г.Удостоверение № 00063/ 13.12.2012г., издадена от Агенция за устойчиво енергийно развитие, на ВТП-ТУВ ООД

Webmaster | ©2009 ВТП - ТУВ ЕООД